خدمات ما

انجام کلیه فعالیت های ساخت و اجرا مانند سیویل ، پایپینگ ، مکانیکال و انجام تعمیرات اساسی در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی.

تامین کالا

طراحی

اجرا

راه اندازی

تامین نیروی انسانی

برخی از مشتریان

گواهی نامه ها

پروژه‌های تمام شده

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز ۲۰-۲۱

عملیات سیویل و مکانیکال اهد

(شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز ۲۰-۲۱

تامین نیروی TFT جهت فعالیتهای اجرایی سایت.
(شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز ۲۰-۲۱

انجام فعالیت های اجرایی و بازسازی ترین دو در کمتر از سه ماه
(شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت)

پروژه‌های در دست اجرا

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز ۲۰-۲۱

انجام کلیه فعالیت های باقیمانده در کلیه نواحی سایت
(شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز ۲۰-۲۱

انجام فعالیت های مربوط به اورهال فاز ۱۸-۱۷
شامل فعالیت های مکانیکال، پایپینگ
(شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی)

85

نیروی کار

77

مشتری

35

پروژه

11

پروژه